Снимка-интернет Знаме

Административният съд отмени решението на Общинския съвет на Велинград за смяна на директора на Многопрофилната болница за активно лечение в курорта Велинград, след като прие жалбата на предишния областен управител Трендафил Величков.

 Това решение бе взето от съда на 6 март. Съдебният състав, със съдия-докладчик Георги Видев, отбеляза, че предложението на кмета Костадин Коев до Общинския съвет за освобождаване на д-р Данчо Гурдев не се основава на правни аргументи, а съветът не разполага с правомощията да избира управител на болницата, като тя е публично предприятие.

 Съдът призна за законосъобразна само една точка от решението на Общинския съвет, а именно създаването на временна комисия за анализ на финансовата дейност на болницата за определен период. Общината е осъдена да заплати съдебни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара