Снимка-интернет Марица

Днешната сесия на Общинския съвет в Пазарджик е от особено значение, тъй като обсъжда получаването на безлихвен заем от Министерството на финансите в размер на 11 млн. лева. Тези средства ще покрият стари задължения, предотвратявайки съдебни дела и принудително събиране на дълговете. Общината е изправена пред важно решение, което може да предотврати масов гняв от жителите. Заемът е от съществено значение за бъдещето на общината, спасявайки милиони левове във форма на лихви и съдебни разноски. Сред разходите са покриване на дългове към : 

1. *РИОСВ*: 3 млн. лв. - за отчисления по Закона за управление на отпадъците, неизплатени през годините.

2. *Набирателна сметка*: Над 1.6 млн. лв. - за възстановяване на похарчени средства, за които водят се съдебни дела, и без които сметките на Общината могат да бъдат блокирани.

3. *Отклонени държавни средства*: Над 2 млн. лв. - предвидени за образование, но изхарчени за "местни дейности".

4. *Ремонт на физкултурния салон на ОУ "Иван Батакалиев"*: Средства от заема ще позволят започването на ремонта, който до момента не е стартиран, въпреки предоставените от държавата 833 000 лева през декември 2021 г.

5. *Дългове към доставчици*: 2 056 800 лв. - частично покриване на дълговете към доставчици на услуги.

6. *Публични задължения*: Близо 1.5 млн. лв. - за неплатени осигурителни вноски и задължения за заплати на общинска администрация, медицински персонал и кметства.

Тези конкретни суми са част от плана за използване на заема, който Общината търси с цел покриване на стари  финансови задължения.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара