Община Пазарджик отправи покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК), които ще бъдат разположени в лечебни заведения, домове за стари хора, места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК). Консултациите ще се състоят на 27 май от 14:00 часа.

Съгласно решение на Районната избирателна комисия (РИК), на територията на Община Пазарджик ще бъдат образувани една подвижна секция и четири СИК в следните институции: МБАЛ Пазарджик, Държавната психиатрична болница, Затвора и Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“. Тези секции ще обслужват изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, които ще се проведат на 9 юни 2024 г.

Целта на консултациите е да се осигури справедливо и прозрачно формиране на комисиите, които ще гарантират нормалното протичане на изборния процес в специфичните условия на посочените институции. Община Пазарджик призовава всички заинтересовани страни да се включат активно в процеса, за да се осигури честно и ефективно провеждане на предстоящите избори.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара