Европейската централна банка (ЕЦБ) намали водещите си лихви с 25 базисни пункта, първото намаление от 2019 г., на фона на прогнози за ново покачване на инфлацията. Основната лихва по рефинансирането, лихвата по пределното кредитно улеснение и депозитната лихва сега са съответно 4.25%, 4.50% и 3.75%.

Между юли 2022 г. и септември 2023 г. ЕЦБ увеличи лихвите с общо 4.5 процентни пункта, за да ограничи инфлацията, която през октомври 2022 г. достигна 10.6%. Последните данни показват леко повишение на инфлацията до 2.6% през май 2024 г.

ЕЦБ ревизира прогнозите си за инфлацията, очаквайки средни стойности от 2.5% през 2024 г., 2.2% през 2025 г. и 1.9% през 2026 г. Икономическият растеж в еврозоната се очаква да се ускори до 0.9% през тази година, 1.4% през 2025 г. и 1.6% през 2026 г.

Управителният съвет на ЕЦБ е решен да постигне инфлация от 2% в средносрочен план и ще поддържа рестриктивни лихвени проценти колкото е необходимо. През втората половина на годината ЕЦБ ще намали наличностите си от ценни книжа по Програмата за изкупуване на ценни книжа при извънредни ситуации (PEPP) със 7.5 млрд. евро месечно.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара