Снимка-интернет

Главният секретар на МВР обяви Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пазарджик за няколко вакантни младши изпълнителски позиции като полицай, старши полицай (включително водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор. 

За информация относно условията за кандидатстване се препоръчва посещение на интернет страницата на Дирекция „човешки ресурси“ МВР или контакт с звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР-Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, площад „Съединение“ №3.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара