Снимка-интернет

ВАС отмени решението на Административен съд-Пазарджик относно избора на кмет на  Белово и го върна за ново разглеждане от друг състав

Съдът посочва, че трябва да се произнесе по законосъобразността на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от образуването на производството, като разглежда само обстоятелствата, споменати в жалбата, подадена в срока. 

Въпреки това, сроковете по административнопроцесуалния и гражданския процес не се удължават поради обществения интерес и значение на избора на местни представители. Съдът намира, че въпреки определените рамки, съдебната инстанция все пак трябва да разгледа всички искания и допълнения от страните за изясняване на спора от фактическа страна. 

Поради това делото трябва да се върне за ново разглеждане, включващо оглед и преброяване на бюлетините в чувала на избирателната комисия и сравняване на тяхното съдържание с протокола на секционната комисия.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара