В началото на седмицата, заместник-кметът на Пазарджик Таня Колчакова-Янева организира значима среща, на която присъстваха областният управител г-жа Кайтазова, директори на училища от община Пазарджик, детски психолози, представители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), родители и експерти от община Пазарджик. Срещата се проведе с цел обсъждане на важни въпроси, свързани с образованието и благосъстоянието на децата в региона.

Обсъждани проблеми и решения
Един от основните въпроси, повдигнати на срещата, беше свързан с нуждата от подкастряне на дърветата в училищните дворове – проблем с лесно и бързо решение. Въпреки това, участниците се фокусираха и върху далеч по-сериозен и сложен казус: тежката учебна програма, с която се борят децата, особено тези от 5-ти клас нагоре.

"Съзнаваме, че като община ние нямаме юрисдикцията да разрешим този проблем, но имаме немалко механизми да инициираме продуктивна дискусия и да отнесем нашите общи предложения за промени до компетентните органи," заяви Таня Колчакова-Янева. Тя подчерта важността на сътрудничеството между различните институции и общината за намиране на решения.

Отговорност и ангажираност
"Наш дълг като общество е да гарантираме здраве и качествено образование за нашите деца," добави Колчакова-Янева. "Невиждането на проблема и отказът от търсене на възможни решения е бягане от отговорност." Тя акцентира върху необходимостта от поемане на отговорност и активно участие в решаването на проблемите, които засягат децата и тяхното образование.

Въпрос към родителите
Заместник-кметът отправи и въпрос към родителите с деца в 5-ти клас и нагоре: "Как оценявате учебната програма? Вашето дете изпитва ли затруднения или се справя безпроблемно?" С този въпрос тя търси обратна връзка от родителите, за да разбере по-добре какви са реалните предизвикателства пред учениците и какви мерки биха могли да бъдат предприети.

Заключение
Срещата в Пазарджик подчерта важността на сътрудничеството между различните институции и общината за осигуряване на качествено образование и здраве за децата. Въпреки че общината няма пряка власт да решава някои от проблемите, като тежката учебна програма, тя има възможността да инициира дискусии и да предлага решения на по-високи нива. Обратната връзка от родителите също е от съществено значение за разбирането и преодоляването на предизвикателствата в образователната система.

PZ News
PZ News
Редактор

1 Коментара

Публикувай коментар

1 коментара