Кметът на село Гелеменово, г-жа Светлана Андреева и градоначалникът Петър Куленски направиха обход на Телки дере, което минава през селото, за да оценят неговото състояние. 

В последно време при силни дъждове дерето се запълва с вода и съществува риск да излезе от коритото си и да причини щети на селото. Затова е необходимо дерето да бъде почистено от растителност, за да се подобри проходимостта му, както и да се удълбочи устието му в река Елшишка, за да се гарантира безопасността на жителите.

 Обсъждани са и други места в общината, които представляват риск и проблеми за хората, като вече са ангажирани служители за реакция.

 Градоначалникът изрази увереност, че работата им вече дава резултати и се надява общината да бъде поддържана чиста през цялата година.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара