Снимка-интернет

На предстоящата пресконференция утре, кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, и професор Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, ще обсъдят общите цели на сътрудничеството между общината и университета, както и плановете за въвеждане на износено обучение в града. 

Тракийският университет заема 5-то място в рейтинга на университетите в България и има висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Университетът предлага образование в различни области и има собствена модерна база за обучение. 

Той активно участва в международни програми и проекти, като също така предоставя възможности за студентска мобилност и участие в научни проекти. Университетът осигурява и разнообразни възможности за спорт и културни активности за студентите, като също така подкрепя студентската активност и участие в различни благотворителни и обществени инициативи.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара