Снимка-интернет polomap

Кметът Петър Куленски обяви, че тази седмица ще бъде подписан договор с избрания изпълнител за изграждането на физкултурния салон на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" в Пазарджик. Той посочи, че са осигурени средства от Министерството на младежта и спорта през декември 2021 г., но че те бяха изразходвани от предишното ръководство на Община Пазарджик за неизвестни цели. Салонът трябва да бъде завършен до началото на учебната 2024/2025 година, за да осигури на децата възможност за занимания по физическо през есента и зимата. Кметът поясни, че средствата от размера на 833 000 лева са специално предназначени и трябваше да бъдат използвани за целта, за която са били отпуснати.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара