Министерството на земеделието започва изграждането на 24 нови ракетни площадки за борба с градушките и защита на земеделската продукция, съобщи министър Георги Тахов. Това решение следва обявеното бедствено положение в община Нова Загора поради силна буря с градушка. По време на бурята не е било стреляно по градоносни облаци поради преминаващи граждански самолети.

Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ планира изграждане на нови площадки в райони без защита, включително 7 нови площадки в област Сливен и 4 в област Плевен. Целта е да се разшири обхватът на градозащитата в страната.

Земеделски производители обсъдиха щетите от бурите и възможностите за създаване на платежен механизъм за компенсиране при форсмажорни обстоятелства. Министърът информира, че броят на заявленията за държавна помощ за застраховане на селскостопанска продукция е нараснал тройно спрямо миналата година.

Заместник-министър Иван Капитанов проведе срещи с Министерството на транспорта и РВД за обсъждане на ограниченията за обработка на градоносни облаци със самолети. Изпълнителният директор на ИАБГ, инж. Валери Ценов, представи данни за изменението на климата и увеличаването на екстремни климатични явления в България. ИАБГ разполага с 262 ракетни площадки, защитаващи 21.6 хил. кв. км в най-засегнатите от градушки райони. Международни лаборатории са потвърдили качеството на използваните ракети за противоградова защита.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара