На 21 март се проведе обществено обсъждане на две концепции за интегрирани териториални инвестиции

Първата концепция, представена от Община Пазарджик, се фокусираше върху подобряването на жизнената среда в общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово. 

Втората концепция, представена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР), се отнасяше до създаването на основни пунктове за управление при възникване на сеизмични бедствия.

 Обсъждането бе част от публичните консултации към Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион и се проведе в Община Пазарджик. 

На събитието присъстваха представители на общинския съвет, общинска администрация, неправителствени организации, Фонд ИГА, Камарата на архитектите в България, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Сдружение „Развитие на Пазарджик“ и други заинтересовани страни. Обсъждането включваше презентации на двете концепции и дискусия относно бъдещите проекти и начините за надграждане на територията на Община Пазарджик.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара