Снимка-интернет

На предстоящото редовно заседание на ОбС – Пазарджик този четвъртък, 29 февруари, кметът Петър Куленски ще предложи нова структура за общинската администрация. 

Предложението включва увеличаване на общия брой на персонала от 276 на 277 щатни бройки, като добавя един длъжностен пост. Основната причина за това увеличение е предвидена необходимост от подпомагане на кмета в различни области на управлението.

Специфично, предложението включва назначаването на три нови заместника на кмета, които да осигурят по-ефективно управление в различни сфери като европейските фондове, социални дейности и здравеопазване, образование и култура, както и финанси, бюджет и околна среда.

Тази нова структура се насочва към по-добро управление на общината, като се предоставя по-голяма специализация и подкрепа в различните аспекти на администрацията.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара