Снимка-интернет БТВ

В отговор на въпросите от групата на съветниците от "Новото време" относно сметопочистването в Пазарджик, кметът на общината Петър Куленски предостави следните отговори веднага:

В изрично изпълнение на указанията на ВАС, сме изискали допълнителна информация от участниците, след което, на 17.01 сме взели решение за избор на изпълнител. “Изключителните обстоятелства” са свързани с това, че на 29.01 е постъпила жалба от един от участниците, което не ни е позволило да сключим договор и да осигурим непрекъсваемост на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване и след 01 февруари. Ние сме действали категорично в защита на обществения интерес и в изпълнение на задължителните предписания на РЗИ и РИОСВ да извършим необходимите действия за опазване на общественото здраве в условията на грипна епидемия.
 

До момента на подаване на подаване на жалбата (29.01) ние не сме имали никакво основание да обявяваме нова процедура. Краткият срок – по-малко от 72 часа от подаването на жалбата до изтичане на срока на концесията, не ни позволява да проведем друг вид процедура. Цената не ощетява гражданите, напротив. Тя е с ПОВЕЧЕ от 1 МИЛИОН ЛЕВА на годишна база ПО-НИСКА от тази, която Попов е определил, стартирайки процедурата по ЗОП през февруари 2023 г.
 

Решението е взето на база анализ на ситуацията и кратките срокове, като същото е изцяло в защита на обществения интерес, здравето и публичните финанси на жителите на Пазарджик и околните села. И нещо друго – ако бившият кмет не бе постановил едно порочно решение за избор на изпълнител през пролетта на 2023 г., което да бъде отменено като незаконосъобразно от ВАС в последния работен ден преди коледните празници, ние нямаше да сме в ситуация, в която да се налага да действаме при неотложност, за да гарантираме здравето на пазарджиклии.
 

Никоя фирма не е била предупреждавана за нищо. Това са едни порочни практики, в които съветници от „Новото време“ явно се оглеждат като в огледало, но които няма да бъдат толерирани в моя мандат.

PZ News
PZ News
Редактор

1 Коментара

Публикувай коментар

1 коментара