На прага на 24-ти май, община Септември обяви одобрението на няколко нови проекта по програмата на ПУДООС „Чиста околна среда”. Средствата ще бъдат използвани за изграждането на фитнес на открито в село Лозен, създаването на две нови детски площадки в град Септември и монтирането на пейки по улица „Васил Левски” в общинския център.

Проекти за детски площадки и фитнес на открито
Една от новите детски площадки ще бъде изцяло построена на кръстовището между улиците „Хр. Ботев” и „Никола Вапцаров” в Септември. Тази нова площадка ще осигури безопасно и забавно място за игра на децата в района. Другата площадка, която предстои да бъде основно ремонтирана и обновена, се намира на площад „Илия Минев”, срещу старата църква. Обновяването ще включва цялостна рехабилитация на съоръженията и прилежащото пространство, като целта е да се създаде по-приятна и удобна среда за децата и техните родители.

Фитнес на открито в Лозен
В село Лозен ще бъде изграден фитнес на открито, който ще предостави възможност на жителите да тренират на свеж въздух и да се грижат за здравето си в удобна и достъпна среда. Този проект е част от усилията на общината да насърчи активния начин на живот и спорта сред населението.

Нови пейки по ул. „Васил Левски”
Допълнително, в общинския център на Септември по улица „Васил Левски” ще бъдат закупени и монтирани нови пейки пред всяко домакинство, което е заявило желание за това. Тази инициатива цели да подобри удобството и комфорта на жителите, предоставяйки им място за отдих и социални контакти на открито.

Ангажименти и бъдещи планове
Тези проекти са част от ангажиментите, поети от общината по време на предизборните срещи през есента. Те са насочени към подобряване на инфраструктурата и създаване на по-добри условия за живот в общината. В началото на настоящия мандат, общината се ангажира да осъществи тези проекти и да работи за устойчивото развитие и благосъстояние на своите жители.


Одобрението и реализацията на тези проекти са важна стъпка към подобряване на жизнената среда в община Септември. С изграждането на нови детски площадки, фитнес на открито и монтирането на пейки, общината демонстрира своята ангажираност към нуждите и благосъстоянието на своите граждани. Тези инициативи не само ще подобрят качеството на живот, но и ще насърчат социалната активност и здравословния начин на живот сред местното население.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара