Новият проект на Министерството на правосъдието предвижда криминализиране на кражбата на самоличност в онлайн пространството чрез добавяне на нов състав в Наказателния кодекс, свързан с компютърни престъпления. Предложението е под мотивацията, че подобни деяния застрашават правата на личността в интернет, включително правата на име, чест и достойнство, както и тегнат значителни имуществени и неимуществени щети за жертвите. Според проекта, лицата, които се представят онлайн за друго лице, използвайки чужди лични данни, ще бъдат наказвани с лишаване от свобода и глоба. Ако деянието се повтаря, наказанието се засилва. Промените включват и създаване на нова глава за тероризъм в Наказателния кодекс, с по-високи санкции за юридически лица в случаи на терористични дейности. Проектът се основава на препоръки на Европейската комисия и се стреми да хармонизира законодателството на страната с европейските и международни стандарти в областта на борбата с тероризма и прането на пари. Новите текстове включват и допълнителни наказания, свързани с лишаване от права и конфискация на имущество, както и регламентация на отговорността на юридическите лица в случаи на тероризъм и пране на пари. Алгоритъмът за определяне на размера на санкциите ще зависи от облагата от престъплението.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара