Снимка-интернет

21 409 300 лева наследени стари задължения са напълно изплатени от екипа на кмета на Община Пазарджик Петър Куленски за осемте месеца от началото на мандата. По този начин са спестени и разходи за текущи и бъдещи плащания от над 2 100 000 лева годишно.

След стъпването в длъжност новото ръководство наследи само преки задължения от близо 70 000 000лв., а мнозинството от тях бяха просрочени. Тези дългове застрашаваха самото функциониране на Общината. При встъпване в длъжност на кмета Куленски се оказа, че сметката на Общината е запорирана от НАП поради неплатени задължения, заплатите на служителите се бавеха, а осигуровки не бяха плащани с месеци. Отклонени бяха част от средствата за образование, поради което в някои от училищата не достигаха пари за заплати на учители, за отопление. Отклонени бяха и част от средствата за социални услуги, което поставяше под пряк риск обслужването на нуждите на стотици хора в неравностойно положение в общината. Задълженията на общината създаваха и невъзможност да се кандидатства по множество ключови за развитието национални проекти, в това число поставяха под риск Пазарджик да бъде единственият областен град, който да не бъде допуснат до финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

След взетите мерки за укрепването на общинските финанси и наложената финансова дисциплина ситуацията с кризисните задължения беше стабилизирана.

Конкретно досега са изплатени следните наследени задължения:

 

1.            5 065 306 лв. към РИОСВ - неплатени отчисления по Закона за управление на отпадъците;

2.            2 103 644 лв. плащания по кредити към ОББ;

3.            610 344 лв. плащания по кредити към фонд ФЛАГ;

4.            152 586 лв. просрочени вноски по банкови кредити;

5.            1 653 282 лв. задължения за заплати, осигуровки и данъци;

6.            679 000 лв. плащания по изпълнителни дела;

7.            146 100 лв. плащания по ЕСКО договор за улично осветление;

8.            1 010 672 лв. плащания за неправилно отклонени средства от набирателната сметка;

9.            3 172 950 лв. върнати отклонени държавни средства. Основно във функция Образование.

10.         6 815 396 лв. изплатени задължения към доставчици

По този начин администрацията на кмета на Община Пазарджик създаде условията за изчистване на досието от публични задължения. Това дава все по-чист достъп до републикански и европейски средства, ключови за финансирането на инфраструктурни проекти за възстановяването на общината. Финансовото положение на Общината остава незадоволително - все още има стари преки задължения за близо 50 000 000лв., от които мнозинството са краткосрочни или в просрочие. В момента се работи върху решения, които да гарантират нормалното функциониране на Община Пазарджик паралелно с продължаване на тенденцията за намаляване на дълговото бреме и недопускане на финансови течове, които парализират способността на Пазарджик да се развие.

PZ News
PZ News
Редактор

1 Коментара

Публикувай коментар

1 коментара

  • Пламен Димитров
    27 юни 2024 г. в 11:15 ч.

    Г-н Куленски показа нов модел на управление на община Пазарджик. Няма нищо общо със стария крадлив модел на Тодор Попов !