Снимка-интернет

Община Пазарджик планира да изпълни два проекта: първият включва подобрения за сигурността и устойчивостта на сградата на пожарната в Пазарджик , както и инвестиции в пешеходната и велосипедната инфраструктура и облагородяване на пространства за отдих. Тези проекти са част от концепцията за интегрирани териториални инвестиции и са в процес на обществено обсъждане.

Първата концепция се фокусира върху сеизмичната устойчивост и енергийната ефективност на сгради в пет от шестте региона на България. Целта е да се подобри енергийната ефективност на сградите до нивото на "сгради с близко до нулево потребление", което ще подпомогне професионалисти и доброволци при реагиране на бедствия.

Втората концепция насочва усилията към подобряване на жизнената среда в общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово. Плановете включват обновяване на велосипедната и пешеходната мрежа, подобряване на пътната безопасност, изграждане на зелена инфраструктура и съоръжение за спорт и забавление. Също така, планира се доизграждане на детска градина в с. Главиница и създаване на Център за резидентна грижа за възрастни в Пазарджик.

Други инициативи включват приобщаване на групи в неравностойно положение, образователни програми за възрастни и предоставяне на патронажна грижа за деца в уязвимо положение.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара