Снимка-интернет Община Пазарджик

През изминалата година, около 60% от жителите на Община Пазарджик възползваха от 5% отстъпка при заплащане на местните данъци и такси. 

През текущата година се очаква тази цифра да нарасне. 

Общината обяви кампания, която предоставя данъчно облекчение при плащане на годишния данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци. Собствениците на недвижими имоти и автомобили могат да се възползват от отстъпка, ако платят задълженията си за 2024 г. до 30 април 2024 г.

 От 10 до 29 февруари 2024 г., данъчно задължените лица ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси, както и сроковете за плащането им. 

Лицата имат достъп до личната си информация онлайн и могат да извършват различни видове проверки. 

За плащане на местните данъци и такси могат да се използват каси на отдел "Местни данъци и такси", банков превод, интернет, каси на Изипей и Фаст Пей, както и пощенски запис.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара