Окръжният съд в Пазарджик започна процедура за подбор на 10 медиатори за Съдебния център по медиация в съда. Тази инициатива е в резултат на заповед, издадена от председателя на Окръжния съд на днешната дата. Същевременно, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение чрез протокол №14 от 26.03.2024 г., с което се стартира процесът на подбор на общо 254 медиатори за Съдебните центрове по медиация в цялата страна.

На уебсайта на Окръжния съд в Пазарджик са публикувани всички необходими документи, включително текстове на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, заповедта на председателя на Окръжния съд в Пазарджик, както и формуляр за кандидатстване.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара