На 30 април 2024 г. изтича срокът за 5%  данъчно облекчение на всички жители на региона, собственици на недвижими имоти и автомобил, които  платят годишен данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци.

 

Между 10 и 29  февруари 2024 г., всички данъчно задължените физически и юридически лица от Обшина Пазарджик следва да са получили съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията е включена и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.  Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време онлайн, по дефиниран от Община Пазарджик начин и съответните защити на личните им данни, като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

Близо 60% от жителите на Община Пазарджик са се възползвали от преференцията през изминалата година. Очаква се тази година цифрата прогресивно да се увеличи.

Как да платите своите местни данъци и такси?

  1. На касите на Отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства. Касите на отдел „Местни данъци и такси" работят от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване;
  2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик със съответните кодове за плащане посочени на интернет страницата на общината;
  3. По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен чрез страницата на Община Пазарджик;
  4. На касите на Изипей /Easypay/ и Фаст Пей /FastPay/,  чрез системата за електронни разплащания  Ипей /ePay/;
  5. С пощенски запис

Всичко за кампанията следете в сайта на Община Пазарджик, секция “Местни данъци и такси” или последвайте линка: https://pazardzhik.bg/bg/plashtane

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара