Снимка-интернет

От 1 февруари 2024 г., всички деца до 14 години ще имат право на безплатен транспорт в града, съгласно решение на правителството, което включва и отстъпки за лица с увреждания до 70%. Пътниците с вече закупени годишни карти могат да ги преиздадат, за да се възползват от новите условия. Важно е, че абонаментната карта за децата ще включва снимка и може да бъде валидна до навършване на пределната възраст или за 365 дни.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара