От началото на годината до момента читалищата в Общината Пазарджик са получили над 420 000 лева, като това е част от общия ангажимент за развитието на населените места, поет от управляващите. В общо сметка, за читалищата са осигурени и планирани над 1.3 милиона лева. Освен това, с добавените средства извън държавната субсидия за събития като кукерски празници, закупуване на реквизити и обновяване на материалната база, общата подкрепа за годината за читалищата ще бъде над 1.5 милиона лева.

Кметът на Пазарджик, Петър Куленски, подчерта важността на читалищата за културния живот и традициите . Те играят активна роля в организирането на празнични програми, поддържането на българските традиции и изграждането на стабилно гражданско общество. 

Читалищата предлагат разнообразни дейности, като танцови и певчески състави, литературни школи, музикални оркестри, кръжоци по приложни изкуства и родознание. Те са сърцето на местните общности и играят ключова роля за развитието им.

Въпреки предизвикателствата, свързани с финансирането, общината се ангажира да подкрепя селата и запазването на техния културен живот и традиции. Петър Куленски подчертава, че всякакви твърдения за запуснати читалища в общината са невярни и че управляващите ще продължат да подкрепят читалищата за техните усилия за съхранение и развитие, защото запазването на културата е въпрос на чест и достойнство.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара