Снимка: БТА

Правителството реши, че таксите за студенти и докторанти в държавните висши училища ще отпаднат още тази година, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Целта на тази промяна е да се подобри достъпът до висше образование за студентите и да се направят държавните висши училища по-привлекателни за тези, които се колебаят между образователните възможности в чужбина и в България.

С отпадането на таксите за студентите и докторантите, разходите за тяхното обучение ще бъдат покрити от държавата. Това изисква около 136 милиона лева за 2024 година. Предвижда се годишната такса да бъде намалена наполовина спрямо вече утвърдените размери за 2023/2024 година.

За да се осигури тази промяна, Министерският съвет ще отпусне допълнителни средства на университетите и научните организации, които провеждат обучение за степента "доктор", за да компенсират загубите от отпадналите такси. Висшите училища и научните организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили повече от половината от вече утвърдените размери за 2023/2024 година.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара