Снимка-интернет 24 часа

Днес от дневния ред на заседанието на ОбС – Пазарджик отпаднаха две от точките, които привлечоха вниманието на жителите на общината. Първата точка засяга намаляването на възнагражденията на общинските съветници от 1984. 50 лв. на 882 лв. Предложението за това е направено от съветника Николай Пъндезов, който оттегля предложението, за да бъде изготвено ново, което да премине през обществено обсъждане. 

Втората точка, внесена от Благо Солов, за искане на оставката на председателя на ОбС Найден Шопов, също отпада поради заболяването на Солов, който не може да присъства на заседанието.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара