Снимка: Zname.info

Община Пазарджик посрещна днес представители от Северна Македония и Гърция, които са на посещение в града в рамките на проекта "Young Eco Inspectors". В този проект бенефициент е Община Пазарджик, която работи съвместно с още седем организации от България (2), Гърция (3) и Северна Македония (2). Целта на проекта е да повиши екологичното осъзнаване сред учениците и да им осигури знания, умения и нагласи, необходими за по-екологична и устойчива икономика.

Програмата за настоящата седмица в Пазарджик се фокусира върху подобряване на уменията на учениците за работа в екип, критично мислене и техните компетенции за успешно извършване на изследвания и намиране на най-добрите решения на екологични предизвикателства от обществен интерес. Това се постига чрез работа в смесени трансгранични екипи.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара