Пет учебни заведения от община Велинград са представили проекти за финансиране от Програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 година. Три от тези проекта са за изграждане на нови физкултурни салони с многофункционални зали, които ще бъдат свързани с основните сгради на училищата. Останалите два проекта включват изграждане на спортни площадки за футбол, лека атлетика и комбинирани за баскетбол, волейбол, малък футбол и хандбал. Всички учебни заведения, с подкрепата на общинската администрация на Велинград, успешно депозираха проектните си предложения с необходимите документи за подобряване на сградния фонд и материалната база. В последните години под управлението на кмета д-р Коев бяха изградени три нови и съвременни физкултурни салона в НПГГС "Христо Ботев", ПГИТ "Ал. Константинов" и СУ "Методий Драгинов".

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара