На 13 юни 2024 г. в Пазарджик ще се проведе форум „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, организиран от Българската академия за сигурност, с председател Владимир Бронфенбренер. Основните теми на форума ще включват как българските деца могат да се предпазят от онлайн тормоз, как училищата да се включат активно в превенцията и каква е ролята на МВР и МОН в борбата с този проблем.

Владимир Бронфенбренер, водещ експерт по национална сигурност в Израел, е също и основател на програмата „Киберзащитници“ в България. Тази програма е намалила броя на пострадалите деца с 70 000 през последната година. Форумът ще събере представители на МОН, МВР, УНИЦЕФ, съдебната система, народни представители, агенции за закрила на детето, местни власти, училища и неправителствени организации.

Програмата „Киберзащитници“ е създадена с цел да повиши информираността за превенция на кибертормоза и да предостави информация на деца, родители и учители. Тя е базирана на препоръки от водещи израелски специалисти и има за цел да помогне на децата да използват интернет по безопасен начин.

Изследване на Българската академия за сигурност съвместно с Държавната агенция за закрила на детето показва, че за последните две години броят на пострадалите деца в мрежата е намален с 12.6% (или 70 000 ученика), като за 2023 г. намалението е 7.1%. Процентът на пострадалите деца в България е 51.9%, което е по-ниско от средния за ЕС.

От март 2024 г. СУ „Христо Ботев“ в град Септември е първото пилотно училище по програма „Киберзащитници“. Целта е до септември 2025 г. това училище да бъде най-безопасното по отношение на детския кибертормоз сред държавите членки на ЕС.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара