Снимка-интернет

Проведе се  публично обсъждане на проектобюджета на Община Пещера. Кметът Йордан Младенов и главният експерт по бюджета Кръстина Андреева го представиха пред Общинския съвет, където присъства и Васил Филев, председател на местния парламент.

Проектобюджетът е насочен към гарантиране на финансова стабилност в различни сфери като образование, социални дейности, здравеопазване, култура, спорт, благоустройство и административно обслужване на гражданите.

Приоритетите за 2024 година включват модернизация на инфраструктурата, подобряване на енергийната ефективност на сградите, благоустройство на обществени пространства и подпомагане на социално слабите групи.

Също така, са планирани инвестиционни програми за общински проекти до 2026 година, както и реализация на проекти за модернизация и енергийна ефективност в училищни сгради и изграждане на младежки център.

Община Пещера ще изпълнява проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост, като модернизация на жилищни сгради, подмяна на уличното осветление и изграждане на фотоволтаични системи в различни общини.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара