Снимка-интернет Марица

На уеб страницата на Общинския съвет в Пазарджик беше публикуван проект на правилник за изменение на правилника за дейността на съвета и неговите комисии. 

Заинтересованите лица имат 14 дни да представят мнения и предложения по проекта в деловодството на Общинския съвет или по електронна поща.

 Публичното обсъждане на проекта ще се проведе на 11 март 2024 г. в Община Пазарджик.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара