снимка - Телемедия

Раздаването на хранителни пакети в област Пазарджик продължава до 20 май 2024 година. То се извършва в различни раздавателни пунктове в района, в съответствие с Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане, наречена операция "Подкрепа", която е финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Общият брой на лицата, които имат право на подпомагане в област Пазарджик, е 18640. Те са разделени както следва:

16620 лица от едночленни и двучленни семейства ще получат по един хранителен пакет, съдържащ 15 вида продукти с общо тегло от 10,890 килограма.
2020 лица от семейства с три или повече членове ще получат по един малък и един голям хранителен пакет, включващ 15 вида продукти с общо тегло от 38,470 килограма.
Подробният график за раздаването на хранителните пакети е публикуван онлайн на уебсайтовете на Българския Червен кръст (www.redcross.bg), на Агенцията за социално подпомагане (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК.

За жителите на град Пазарджик раздаването се осъществява на три различни места от 9:00 до 14:00 часа:

Пункт № 1 – улица "Васил Левски" № 58 (у-ще "Климент Охридски").
Пункт № 2 – улица "Васил Левски" № 58 (у-ще "Климент Охридски").
Пункт № 3 – улица "Васил Левски" № 58 (у-ще "Климент Охридски").
През целия период на изпълнение на програмата ще бъдат предоставяни допълнителни мерки, които да подпомогнат социалното включване на бенефициентите. Тези мерки включват индивидуално консултиране и други форми на подкрепа, насочени към решаване на специфични нужди и проблеми на хората от целевите групи. Също така ще се предоставят информационни материали и ще се провеждат прожекции на видеофилми по теми като "Здравословно хранене", "Промоция на хигиената" и "Превенция на социално значимите заболявания".

Управлението на оперативната програма се осъществява от Агенцията за социално подпомагане със съдействието на местните власти.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара