Вашингтон, САЩ – Ричард Нефю, координатор по борба с глобалната корупция, ще посети България следващата седмица. Това бе обявено от Държавния департамент на САЩ.

България е една от трите държави, включени в европейската обиколка на Нефю. Пътуването му започва в Австрия, където от 10 до 12 юни ще председателства заседание на Групата за проверка на прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Освен това, във Виена ще се проведе и заседание на Работната група за международно сътрудничество.

На 13 юни Нефю ще бъде в Словакия. Там ще проведе срещи с представители на правителството, бизнеса и неправителствени организации, като основната цел ще бъде обмен на опит и обсъждане на съвместни инициативи за борба с корупцията.

Посещение в България
На 14 юни Нефю ще пристигне в България, където ще участва в събитие, организирано от Базелския институт. По време на посещението си той ще проведе срещи с представители на българското правителство и неправителствени организации. Основната тема на тези срещи ще бъде ангажирането на частния сектор в укрепването на върховенството на закона.

Посещението на Ричард Нефю е важен знак за ангажимента на САЩ към подкрепа на антикорупционните усилия в България и региона. Срещите и дискусиите, които ще проведе, са насочени към насърчаване на сътрудничеството между правителствения и частния сектор за постигане на по-ефективни резултати в борбата с корупцията.

Международно сътрудничество
Нефю, който има богат опит в борбата с корупцията на международно ниво, ще използва своето посещение в България, Австрия и Словакия, за да укрепи връзките и да засили международното сътрудничество в тази важна област. Неговите усилия са насочени към създаване на глобална мрежа от партньори, ангажирани в прилагането на антикорупционни мерки и насърчаване на прозрачността и отчетността.

Очаква се посещението му да даде нов тласък на антикорупционните реформи и да насърчи по-голяма ангажираност от страна на частния сектор в тези усилия.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара