Преди 100 години възможностите за работа извън дома за жените бяха много ограничени, а участието им в политическия живот беше невъзможно. На 15 януари 1938 г. българките получиха законово право да гласуват. В дотогавашния изборен закон, иначе демократичната Търновска конституция, не беше посочено изрично за пола на имащите право на глас, но под „избиратели“ се разбираха само мъже. Изборният закон гласеше: „Избиратели са всички български граждани, които имат възраст по-горе от 21 година и се ползват с граждански и политически правдини.”

Тази тема беше сред обсъжданите по време на среща между жени от шивашки цехове в Пашови и кандидатите за Народното събрание от ДПС Небие Кабак и Осман Мурадов. „Вчера проведохме среща с жените от Пашови и съседните населени места, работещи в трите шивашки цеха в с. Пашови“, съобщи председателят на Областната организация на ДПС Юмер Хамза.

20-и век бележи напредък за правата на жените – те извоюваха правото си на глас и равенство между половете. Небие Кабак призова всички дами да упражнят правото си на глас в неделя и да подкрепят листите на ДПС за Народно събрание и Европейски парламент.

За да го направите и вие, гласувайте с бюлетина №28!

Купуването и продаването на гласове е престъпление ! 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара