Снимка-интернет

Средната брутна работна заплата в Пазарджишка област през първото тримесечие на 2024 г. е 1692 лева, което е значително под средното възнаграждение за страната от 2198 лева. Според данни на Националния статистически институт (НСИ), заплатите в Пазарджишка област са се увеличили от 1663 лева през януари до 1744 лева през март.

За сравнение, средното възнаграждение за страната е нараснало с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и с 16.8% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Традиционно най-високи заплати получават наетите на договор в столицата, където средната работна заплата е 3037 лева, единствено там заплатите надхвърлят 3000 лева.

Над 2000 лева е средната заплата във Варна – 2003 лева, а в областите София, Враца и Стара Загора средните възнаграждения са над 1900 лева. В по-големите областни центрове като Пловдив, Русе, Габрово, Перник, Разград, Велико Търново, Бургас, Шумен и Плевен заплатите също са по-високи от тези в Пазарджишка област.

В дъното на класацията по заплати се намират областите Благоевград с 1435 лева, Смолян с 1466 лева и Силистра с 1490 лева. Във всички други области възнагражденията са над 1500 лева.

Икономически дейности с най-високи и най-ниски заплати
Сред икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първите три месеца на 2024 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5252 лева;
„Финансови и застрахователни дейности“ - 3395 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3035 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в секторите:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1313 лева;
„Други дейности“ - 1528 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ - 1543 лева.
През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата както в обществения, така и в частния сектор в страната се е увеличила с 16.8% спрямо същия период на предходната година. Тези данни показват значително подобрение на трудовите възнаграждения, но същевременно разкриват и съществуващите регионални неравенства в доходите.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара