Към 31 декември 2023 г. в област Пазарджик функционират 21 детски градини (ДГ) с яслени групи, предоставящи общо 612 места. В сравнение с предходната година, местата в детските ясли намаляват с 2, или с 0.3%, според данни от Териториалния клон на Националния статистически институт (НСИ) в Пазарджик.

В градовете на областта има 18 детски ясли с общо 556 места, докато в селата са само 3 ясли с 56 места. През 2023 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детските градини са постъпили 576 деца. В края на годината, в детските ясли за отглеждане и възпитаване остават 581 деца, от които 295 са момчета и 286 са момичета. В сравнение с 2022 г., броят на децата в детските ясли нараства с 5.1%.

Възрастово Разпределение на Децата в Детските Ясли
По възрастово разпределение към 31 декември 2023 г., най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 83.1%. Следват децата на възраст от 1 до 2 години с дял от 15.7%, докато тези над 3-годишна възраст съставляват едва 1.21% от общия брой деца в яслите.

Персонал в Детските Ясли
За осигуряване на нормалното физическо и психическо развитие и възпитание на децата, в края на 2023 г. в детските ясли работят 91 души персонал по основно трудово правоотношение. От тях, медицинските специалисти по здравни грижи са 56, като 92.9% от тях са медицински сестри (52). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 35 души.

Тези данни отразяват състоянието на детските ясли в област Пазарджик и усилията за осигуряване на подходящи условия за отглеждане и възпитание на най-малките жители на региона.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара