Снимка-интернет Марица

Съветниците отхвърлиха предложението на съветника Георги Коприщенов от „Новото време“ за приемане на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца в Община Пазарджик.

 Предложението предвиждаше финансова помощ на база точкова система от 600 до 4000 лева при раждане на дете след 1 юни 2024 г. Проектът беше критикуван поради грешки в статистиката и критериите за финансиране. 

Кметът Петър Куленски изрази притеснение относно предложението, посочвайки грешки в статистиката и насърчавайки подобряването на условията за родителите и децата. Различни съветници изразиха опасенията си за дискриминация и недостатъчна обосновка на предложението.

 Предложението беше отхвърлено с гласовете на 16 съветници „против“ и 19 се въздържаха.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара