Снимка-интернет Zname

Тази седмица се проведе първото заседание на Общинския щаб за защита при бедствия, където се обсъждаше въпросът за предприемане на мерки срещу неблагоприятното въздействие на водите. 

Ръководителят на Щаба, Петър Каменски, откри заседанието, като присъстващите бяха запознати със Заповед №РД-33/22.02.2024 на областния управител на област Пазарджик. 

Инженер Петко Мурджев предостави информация за техническото състояние на язовирите в община Панагюрище, като посочи, че те са под контрол и няма явна опасност от наводнения. Заместник-кметът на Общината, инженер Стоян Бодуров, потвърди, че речните корита и водосборните дерета са в добро състояние. 

Главният инспектор Атанас Бобеков разясни предприетите превантивни мерки за недопускане на щети и ограничаване на последиците от въздействието на водите. 

Накрая, г-жа Таня Чалъкова представи утвърдения план за работа на Общинския щаб през настоящата година.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара