Снимка-интернет МВР


Технически проблеми в мрежата RESPER временно затрудняват процедурите по издаване и замяна на шофьорски книжки
От централата на EUCARIS съобщават за възникнали технически проблеми в мрежата за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС между държавите членки на ЕС – RESPER. Поради тези проблеми, временно са затруднени някои от процедурите, свързани с издаването и замяната на шофьорски книжки, включително в България.

Временни затруднения в услугите
Техническите проблеми в мрежата RESPER водят до недостъпност на справките за всички потребители, което засяга ускорените и бързи услуги за издаване и замяна на шофьорски книжки. Това означава, че гражданите могат да изпитат забавяния при получаването на своите нови документи.

В очакване на разрешение
Компетентните органи работят усилено за отстраняване на техническите проблеми и възстановяване на нормалното функциониране на мрежата RESPER. До тогава, потребителите са приканени да проявят търпение и да следят за допълнителна информация от съответните институции.

Тези затруднения подчертават важността на мрежата RESPER за ефективния обмен на информация между държавите членки на ЕС и за осигуряване на бързи и надеждни услуги за гражданите.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара