През февруари беше учредена „Местна инициативна рибарска група Самоков – Белица – Сърница”, която ще изготви Стратегия за развитие на рибарската територия за следващия програмен период. 

Целите включват насърчаване на устойчивото развитие на рибарството, повишаване на конкурентоспособността на предприятията, съхранение на местното наследство и развитие на човешкия потенциал. 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) ще гарантира взаимно подсилване на проектите и инициативите на местно ниво.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара