Две нови специалности ще бъдат разкрити в Пазарджик от септември. Това стана ясно след проведена среща между кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, ректора на Медицински университет – Пловдив проф. Ангел Учиков, декана и зам.-деканите на Факултета по обществено здраве. Реномираното висше учебно заведение, наред с обучението на медицински сестри, което вече се провежда, разкрива и специалности за акушерки и лекарски специалисти.

Партньорството с Медицинския университет в Пловдив ще продължи да бъде надграждано, като след разкриването на новите специалности през септември, се пристъпва и към откриването на първия по рода си филиал в гр. Пазарджик на Медицински университет -Пловдив.

„С това продължаваме методичните ни действия за развитието на средата за образование в града чрез изнесено обучение и филиали на реномирани висши учебни заведения. Заедно с укрепването на партньорството и с Тракийския университет в Стара Загора искаме да създадем нова и перспективна среда за висше образование в града ни, която пряко работи за нуждите от кадри за областта и за иновативните професии на бъдещето, които няма вече да подминават Пазарджик. Това ще създаде и необходимите условия за предвидимост, от която имат нужда не само младите хора и работодателите в града, но и всеки един инвеститор, който да се чувства уверен да стъпи тук и да създаде нови възможности.“, споделя кметът Петър Куленски.
 

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара