Снимка-интернет

Повече от половината места в Спешните центрове в България остават незаети, а в системата липсват 500 лекари, въпреки че заплатата е достигнала 4000 лева, съобщава Съюзът на парамедиците в България. Назначаването на парамедици би могло да реши проблема с недостатъчния персонал и забавянето на бързата помощ, но това почти не се случва. Анализ показва, че в други страни, където парамедици работят в спешната помощ, смъртността при инциденти е намаляла с над 70%.

Проблемът е, че у нас липсва воля за реформа, която да позволи легалното назначаване на парамедици в спешните центрове, което води до забавяне на обслужването и загуба на човешки животи. Масово в много региони не се спазва "златния час" при спешни състояния и инциденти.

В 27-те центъра за спешна помощ в страната има свободни места за поне 10 лекари във всеки център, както и за медицински сестри и фелдшери. Съюзът на парамедиците смята, че трансформирането на тези длъжности за парамедици би помогнало на системата и пациентите. Въпреки че директорите на центровете имат правомощията да назначават парамедици, това се случва трудно.

Освен това, въпреки наличието на единни протоколи, във всяка област се работи по различни правила и липсва задължителна едногодишна подготовка по спешна помощ за всички заети в системата, което влияе негативно на качеството на оказваната помощ.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара