Снимка: iStock

Планираното изтегляне от обращение на банкноти и монети в левове и въвеждането на еврото в България ще включва разходи, оценени на около 500 милиона лева. Тези разходи обхващат подготовката на институциите и системите на страната за приемане на еврото, както и различни административни разходи. Това се посочва в Проекта на Закон за въвеждане на еврото в страната.

Според документа, въвеждането на еврото в дългосрочен план ще бъде по-изгодно за България, тъй като ще намали разходите за превалутиране и ще спести значителна сума от годишния бюджет. Според Националния план за въвеждане на еврото всеки субект, независимо дали е частен или публичен, трябва да поеме отговорността за покриване на своите разходи, произтичащи от въвеждането на еврото, както и за своята организационна и техническа подготовка.

Разходите, свързани с въвеждането на еврото в частния сектор, няма да бъдат компенсирани от държавния бюджет, както е отбелязано в доклада за цялостна оценка на замяната на лева с еврото. Превалутирането на банковите сметки за потребителите ще бъде безплатно, както и обмяната на левовете в брой в първите шест месеца след въвеждането на еврото.

Вложените 500 милиона лева в процеса на присъединяване към еврозоната се очаква да се отплатят в бъдеще чрез по-силна икономика и по-добри възможности за страната, се посочва в Проекта на Закон за въвеждане на еврото.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара