Върховният административен съд на Република България е уважил искането по касационната жалба, подадена от Антон Николов, в качеството му на кандидат за общински съветник в Общински съвет – Пазарджик и отменя решение № 674/13.11.2023 г. по адм.дело № 1081/2023 г. на Административен съд - Пазарджик, V състав, с което връща делото за ново разглеждане, съгласно решение № 1626 от 12.02.2024 г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от К. Андонов, от гр. Пазарджик, в качеството му на кандидат за общински съветник в Общински съвет - Пазарджик и оставя без уважение искането на Б. Маринска, от гр. Пещера, за сезиране на Конституционния съд на Република България.
 

PZ News
PZ News
Редактор

1 Коментара

Публикувай коментар

1 коментара