В рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в Районен съд – Пазарджик, се проведе среща с ученици от ХI и XII клас от Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“ – Пазарджик. 

Лекцията се фокусираше върху темата „Децата и киберпрестъпленията. Опасностите в интернет и социалните мрежи“. Съдият Красимир Лесенски разгледа потенциалните рискове в интернет пространството, особено в социалните мрежи, като представи и примери от собствената си съдебна практика. Учениците задаваха въпроси относно работата му като съдия в наказателно отделение, смъртното наказание и използването на изкуствен интелект в съдебния процес.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара