Снимка-интернет Знаме

Община Ракитово извършва инвестиция, която се осъществява от общинското Водоснабдяване, Канализация, и Топлофикация (ВКТВ).

Проектът включва изграждането на водопроводна мрежа с дължина от 200 метра, която ще осигури нормално водоснабдяване на вилната зона близо до гара Костандово. Досегашният напорен резервоар не е бил използван по предназначение, защото част от вилите са били свързани към външния довеждащ водопровод. С изграждането на вътрешната водопроводна мрежа, водата ще се използва по-ефективно, а вилните сгради ще бъдат обезпечени с добро водоснабдяване. Процесът на строителство ще продължи около една седмица.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара