Жителите на три пазарджишки села Огняново, Синитово и Мирянци се противопоставят на идеята за строеж на кариера за добив на пясък и чакъл. Те са решени да прибягнат до гражданско неподчинение, ако планът се осъществи, твърдейки, че изкопните дейности ще доведат до разместване на земните пластове и ще изсушат кладенците им.

Преди година местните жители успяха да спрат работата на друга кариера за добив на материали след повече от двегодишна битка с концесионера. Резултатът от предишните изкопни работи беше множество разрушени къщи и изсушени кладенци поради разместването на земята. Сега планът е за изграждане на нова кариера, пет пъти по-голяма от предишната.

Местните жители настояват, че техният глас трябва да бъде взет в предвид, преди издаването на подобни концесии. Теренът, предвиден за изграждането на кариерата, е в Защитена зона Натура 2000.

Договорът за концесия с Министерството на енергетиката е от октомври 2021 година, а в момента инвестиционният проект е в процес на оценка на въздействието върху околната среда. Местните обещават граждански контрол и ефективни протести, ако концесионерът получи разрешение да продължи с проекта.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара