Отчетът за 2023 година на Регионалния исторически музей в Пазарджик отбелязва, че общо 14 123 души посетили музея през този период. 

Посетителите са разделени според възрастови групи както следва: деца до 7 години – 601 души; ученици – 7 026 души; студенти – 626 души; възрастни – 5 241 души; чужденци – 323 души; пенсионери – 306 души. 

От тях, 10 462 са влезли с платен билет, докато 3 661 са ползвали безплатен вход. Общо са проведени 276 беседи във всички изложбени зали и обекти на музея.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара