Снимка-интернет

През последната година община Пещера и „Центърът за устойчивост и икономическо развитие“ в Пазарджик са участвали в проекта „Подобряване на ролята на младежките политики за устойчиво развитие на селските региони“, който е съфинансиран от програма Интеррег Европа 2021-2027.

 Проектът включва публични органи, институции и нестопански организации от 7 държави, които за два дни обсъждат напредъка на проекта и споделят добри практики. 

Крайната цел е да се отговори на нуждите на младите хора в отдалечените региони, като се намалят неравенствата спрямо техните връстници от градските центрове и се противопостави на тенденцията на застаряване на населението.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара