Снимка-колаж pz-news.bg

В област Пазарджик започва строителството на три нови детски градини, докато в други две ще бъдат изградени изцяло нови сгради с помощта на Министерството на образованието и науката.

 Областният управител Валентина Кайтазова потвърди тези планове и сподели, че в селата Грашево, Кръстава и Света Петка ще бъдат изградени напълно нови детски градини, докато в с. Ковачево и гр. Ракитово ще бъдат построени нови сгради, които ще се добавят към вече действащите детски градини. Финансирането на тези пет заведения в област Пазарджик е безвъзмездно и общата сума е 9 835 600 лв.


Тези проекти ще се реализират чрез Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024-2027, за която правителството осигури 240 млн. лв. за общо 90 проекта в цялата страна, от които 47 са за детски градини. 

Целта е да се осигури здравословна физическа среда за развитието и обучението на децата от 4-годишна възраст в детските ясли, като се гарантира достъп до предучилищно образование в общински образователни институции, близо до техните домове.
Крайният срок за изпълнение на тези проекти е 31 декември 2027 г.

PZ News
PZ News
Редактор

1 Коментара

Публикувай коментар

1 коментара