Железопътната компания (БДЖ) обяви увеличение на цените на билетите за пътуване с влак поради значителното увеличение на разходите на дружеството през последните години. Увеличението ще бъде около 20% и ще влезе в сила от 7-ми май 2024 година. Въпреки това, цените на железопътните карти като "Дете", "Учащ", "Семейство", "ТПЛ" и "Възрастен" ще останат непроменени и ще запазят символичната си стойност от 1,00 лева.

Новите цени ще важат за различните видове превозни документи, включително и за резервации на седящи и спални места във вагоните. Възрастните и младежите, които използват абонаментни карти или карти от тип "Класик" и "Младеж", ще се възползват от 50% намаление при пътуванията си във втора класа на пътническите влакове през цялата година.

Децата до 7-годишна възраст ще пътуват безплатно, при условие че се представи документ, удостоверяващ възрастта на детето, и се издаде билет с нулева стойност. Също така, при пътуване в спални вагони и използване на отделно легло за деца до 7 години, не е необходимо да се заплаща половината от цената на билета.

БДЖ не е променяла цените си от началото на 2012 година, освен през 2020 година, когато бяха коригирани с 1,8% за инфлация. Обаче, през периода от 2021 до 2023 година разходите на компанията са се увеличили с 23,2%, включително и основни разходи като гориво, електроенергия и заплати на служителите, като се има предвид, че БДЖ е един от най-големите работодатели в страната. Според данни от Националния статистически институт, индексът на инфлацията за същия период е бил 31,9%, което е основната причина за актуализирането на цените от страна на железопътния превозвач.

PZ News
PZ News
Редактор

0 Коментара

Публикувай коментар

0 коментара